شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس (دانش بنیان)

معرفی اجمالی سایت با یک شعار

محصولات وشادارو

مواد اولیه و فرآورده‌های گیاهی

مجموعه از محصولات مواد اولیه و فرآورده‌های گیاهی تولیده شده توسط شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس

محصولات دارویی و بهداشتی

مجموعه محصولات دارویی و بهداشتی تولیده شده توسط شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس

13محصول
گروه مواد اولیه و فرآورده‌های گیاهی
7نوع
محصولات دارویی و بهداشتی

 

Click below to select English

جهت ادامه به زبان فارسی پنجره را ببندید